Loading...
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Μαραθώνος 13, Πάτρα 26441
Τηλ.: 2610 524550
Fax: 2610 524471
Email: info@qlc.gr

ISO 9001:2015

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας


Τι είναι;

Το ISO 9001:2015 έχει εκπονηθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και είναι ένα διεθνές πρότυπο στο οποίο καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης ποιότητας με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποδεικνύουν την ικανότητα τους να παρέχουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και της νομοθεσίας.


Σε ποιους απευθύνεται;

Το ISO 9001:2015 μπορεί να εφαρμοσθεί από όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς (ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα) ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και τη δραστηριότητα τους, οι οποίες επιδιώκουν να αυξήσουν την ικανοποίηση των πελατών τους για τα παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες διαμέσου της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας.


Πώς υλοποιείται;

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 αναπτύσσεται ακολουθώντας τις εξής φάσεις:

 • Προσδιορισμός των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων για τα παρεχόμενα προϊόντα/υπηρεσίες
 • Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των υφιστάμενων διαδικασιών διαχείρισης και των αρχείων της επιχείρησης με τις απαιτήσεις του προτύπου
 • Αναθεώρηση των υφιστάμενων διαδικασιών και αρχείων στις περιπτώσεις όπου υπάρχει απόκλιση από τις απαιτήσεις του προτύπου και εισαγωγή νέων διαδικασιών και αρχείων στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πλήρης έλλειψη
 • Εκπαίδευση προσωπικού στις απαιτήσεις του συστήματος
 • Εφαρμογή του συστήματος
 • Ανασκόπηση και τροποποίηση συστήματος αν κριθεί απαραίτητο 
 • Διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης


Είναι δύσκολη η εφαρμογή;

Οι παράγοντες που πιθανόν να επηρεάσουν το βαθμό δυσκολίας στην εφαρμογή του συστήματος είναι το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης, η πολυπλοκότητα των διαδικασιών και η εξοικείωση του προσωπικού στην τήρηση του συστήματος.

Ειδικά για μία επιχείρηση που παράγει ή διακινεί προϊόν το οποίο εμπίπτει στις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί σήμανσης CE θα απαιτηθεί αντίστοιχα είτε η πιστοποίηση του παραγόμενου προϊόντος με CE είτε η διακίνηση πιστοποιημένων προϊόντων.

Η συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο κρίνεται χρήσιμη προκειμένου να αναπτυχθεί ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης το οποίο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου.

Το ISO 9001:2015 μπορεί να συνδυασθεί και με άλλα πρότυπα που πιθανόν να εφαρμόζει ή να επιδιώκει να εφαρμόσει η επιχείρηση έτσι ώστε να καθιερωθεί ένα κοινό σύστημα διαχείρισης.


Μπορώ να πιστοποιηθώ; Ποια είναι η διαδικασία;

Υπάρχουν αρκετοί φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή από άλλους ισάξιους φορείς για την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει αξιολόγηση της συμμόρφωσης της επιχείρησης σε σχέση με τη λειτουργία της και τα παρεχόμενα προϊόντα/υπηρεσίες, αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης σε σχέση με τις απαιτήσεις του προτύπου καθώς και αξιολόγηση της εφαρμογής του.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης ο Φορέας Πιστοποίησης εκδίδει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης τριετούς διάρκειας ενώ σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων ορίζονται οι διορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από την επιχείρηση πριν την έκδοση του Πιστοποιητικού. Οι μη σημαντικές αποκλίσεις θα πρέπει να διευθετηθούν μέχρι την επόμενη αξιολόγηση.

Το Πιστοποιητικό διατηρείται σε ισχύ εφόσον διενεργούνται προγραμματισμένες περιοδικές αξιολογήσεις από το Φορέα Πιστοποίησης τουλάχιστον σε ετήσια βάση στις οποίες επιβεβαιώνεται η διατήρηση της συμμόρφωσης με τις καθορισμένες απαιτήσεις.


Τι οφέλη έχει;

Οι κύριοι λόγοι που ωθούν τις επιχειρήσεις να πιστοποιηθούν κατά ISO 9001:2015 είναι:

 • Ο ανταγωνισμός και οι απαιτήσεις των πελατών
 • Η οργάνωση των τμημάτων της επιχείρησης και η τυποποίηση των διαδικασιών προκειμένου να περιορίζονται τα λάθη και οι αστοχίες
 • Η βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού
 • Η ενίσχυση των μέσων για την προσπάθεια ικανοποίησης των πελατών
 • Η ανάπτυξη εμπορικών συναλλαγών με πελάτες ή και προμηθευτές οι οποίοι επιθυμούν συνεργασίες με πιστοποιημένες επιχειρήσεις ως προς ISO 9001:2015 
 • Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης)
 • Η δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Δημοσίου στους οποίους το Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής


Πόσος χρόνος απαιτείται;

Ο τελικός χρόνος για την ανάπτυξη και πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας διαφοροποιείται για κάθε επιχείρηση σε σχέση με το βαθμό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, το επίπεδο οργάνωσης, το μέγεθος, την πολυπλοκότητα των διεργασιών και τη συμμετοχή του προσωπικού. Ο απαιτούμενος χρόνος για μικρές επιχειρήσεις κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 1 και 3 μηνών.

 
Copyright © 2010 - 2024 ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - Σύμβουλοι Πιστοποίησης Επιχειρήσεων Πάτρα